Ebben a Swift alapok video anyagban a switch  kondicionális vezélő szerkezettel ismerkedünk meg, kielemezzük a Swift-beli sajátosságokat és különbségeket más nyelvekkel összehasonlítva, külön említést téve a “break” és a “fallthrough” vezérlő utasításokra.    

Tagged with: , , , , , , , , , , ,

Ebben a Swift alapok video anyagban a for-in ciklusról beszélek, hogyan tudunk Stringek, tömbök és dictionary-k elemein végigmenni, megismerkedünk az enumerate függvénnyel, valamit végre használjuk valami értelmes dologra a tuple-öket.  

Tagged with: , , , , , , , , , ,

Ebben a Swift alapok video anyagban a Swift stringekről teszünk említést, a unicode karakterek, emoji ikonok használatáról stringekben, bemutatom hogyan lehet stringeket összefűzni, mi is a string interpoláció és végül a legfontosabb eszkép szekvenciák működését magyarázom el.

Tagged with: , , , , , , , , ,

Ebben a Swift alapok video anyagban a nyelvben használatos operátorokról beszélünk: aritmetikai maradék számítás értéknövelő / értékcsökkentő összetett hozzárendelés összehasonlító hármas feltételes logikai szakasz operátorok.

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,

Ebben a Swift alapok video anyagban egy újabb fontos collection-nel ismerkedünk meg, mégpedig a dictionary-vel. A Swift dictionary-ben kulcs-érték párokat tárolhatunk (key – value pairs) és a leckében a dictionary-k deklarálásával, inicializálásával, valamit az alapvető műveletekkel (új kulcs-erték hozzáadása, kinyerése, …

Swift dictionary Read more »

Tagged with: , , , , , ,