Valamennyi bejegyzés

Swift függvények

Ebben a Swift alapok video anyagban a függvények kezelésének alapjaival ismerkedünk meg, a func kulcsszóval, a bemenő paraméterek definiálásával valamint a visszaadott értékek kezelésével.

Kategória: alapok, alapszintű, programozás, swift Címke: , , , , , , , ,

Swift switch

Ebben a Swift alapok video anyagban a switch  kondicionális vezélő szerkezettel ismerkedünk meg, kielemezzük a Swift-beli sajátosságokat és különbségeket más nyelvekkel összehasonlítva, külön említést téve a “break” és a “fallthrough” vezérlő utasításokra.    

Kategória: alapok, alapszintű, programozás, swift Címke: , , , , , , , , , , ,

Swift if

Ebben a Swift alapok video anyagban az if – else if – else kondicionális vezélő struktúráról tanulunk, megismerkedünk az “optional binding”-gal és az if elágazás Swift-beli szintaxisával.  

Kategória: alapok, alapszintű, programozás, swift Címke: , , , , , , , , , , ,

Swift while ciklus

Ebben a Swift alapok video anyagban a while ciklusról beszélek, pontosabban annak 2 variánsáról az elöltesztelő és a hátultesztelő while ciklusokról.

Kategória: alapok, alapszintű, programozás, swift Címke: , , , , , , , , , , ,

Swift for-in ciklus

Ebben a Swift alapok video anyagban a for-in ciklusról beszélek, hogyan tudunk Stringek, tömbök és dictionary-k elemein végigmenni, megismerkedünk az enumerate függvénnyel, valamit végre használjuk valami értelmes dologra a tuple-öket.  

Kategória: alapok, alapszintű, programozás, swift Címke: , , , , , , , , , ,

Swift for ciklusok

Ebben a Swift alapok video anyagban a nyelben használatos for ciklusok 2 változatáról: C stílusú for és a For-in ciklusról beszélünk és ismerkedünk meg a szintaxisukkal.

Kategória: alapok, alapszintű, programozás, swift Címke: , , , , , , , ,

Swift optionals

Ebben a Swift alapok video anyagban az opcionális értékeket tároló adattípusról, az optionals-ról beszélünk és fedezzük fel a használatukban rejlő lehetőségeket.  

Kategória: alapok, alapszintű, programozás, swift Címke: , , , , , ,

Swift stringek

Ebben a Swift alapok video anyagban a Swift stringekről teszünk említést, a unicode karakterek, emoji ikonok használatáról stringekben, bemutatom hogyan lehet stringeket összefűzni, mi is a string interpoláció és végül a legfontosabb eszkép szekvenciák működését magyarázom el.

Kategória: alapok, alapszintű, programozás, swift Címke: , , , , , , , , ,

Swift operátorok

Ebben a Swift alapok video anyagban a nyelvben használatos operátorokról beszélünk: aritmetikai maradék számítás értéknövelő / értékcsökkentő összetett hozzárendelés összehasonlító hármas feltételes logikai szakasz operátorok.

Kategória: alapok, alapszintű, programozás, swift Címke: , , , , , , , , , , , , , ,

Swift dictionary

Ebben a Swift alapok video anyagban egy újabb fontos collection-nel ismerkedünk meg, mégpedig a dictionary-vel. A Swift dictionary-ben kulcs-érték párokat tárolhatunk (key – value pairs) és a leckében a dictionary-k deklarálásával, inicializálásával, valamit az alapvető műveletekkel (új kulcs-erték hozzáadása, kinyerése,

Kategória: alapok, alapszintű, programozás, swift Címke: , , , , , ,